- 1 -
- 1 -

מצבה משיש טורקי וגרניט

- 2 -
- 2 -

דוגמא למצבה משיש טורקי וגרניט שחור

- 3 -
- 3 -

דוגמצא למצבה משיש וגרניט שחור

- 4 -
- 4 -

מצבה משולבת שיש וגרניט

- 5 -
- 5 -

דוגמא למצבה משיש וגרניט

- 6 -
- 6 -

מצבה משיש טורקי

- 7 -
- 7 -

מצבה משיש

- 8 -
- 8 -

דוגמא למצבה משיש

- 9 -
- 9 -

מצבה משיש טורקי

- 10 -
- 10 -

דוגמא למצבה משולבת

מצבות משיש טורקי