- 1 -
- 1 -

דוגמא למצבה משיש חברון

- 2 -
- 2 -

דוגמא למצבה שנבנתה משיש חברון

- 3 -
- 3 -

מצבה משיש חברון

- 4 -
- 4 -

מצבה עם שילוב בין שיש חברון וגרניט

- 5 -
- 5 -

מצבה משיש חברון וגרניט

- 6 -
- 6 -

מצבה משיש חברון

- 7 -
- 7 -

דוגמא למצבה משיש

- 8 -
- 8 -

מצבה משיש

- 9 -
- 9 -

דוגמא למצבה משיש

מצבות משיש מסוג חברון