- 1 -
- 1 -

מצבה מגרניט שחור

- 2 -
- 2 -

מצבה מגרניט

- 3 -
- 3 -

דוגמא למצבה מגרניט

- 4 -
- 4 -

מצבה כפולה מגרניט שחור

- 5 -
- 5 -

מצבה מיוחדת מגרניט שחור

- 6 -
- 6 -

מצבה משולבת גרניט שחור ואדום

- 7 -
- 7 -

דוגמא למצבה משולבת גרניט שחור ואדום

- 8 -
- 8 -

מצבה משולבת

- 9 -
- 9 -

מצבה משולבת שני סוגי גרניט

- 10 -
- 10 -

דוגמא למצבה משולבת

- 11 -
- 11 -

מצבה מיוחדת המשלבת שני סוגי גרניט

- 12 -
- 12 -

מצבה מגרניט שחור ואדום

- 13 -
- 13 -

מצבת גרניט גבוהה

- 14 -
- 14 -

דוגמא למצבה גבוהה מגרניט שחור

- 15 -
- 15 -

מצבה מגרניט שחור

- 16 -
- 16 -

דוגמא למצבה שבנינו

- 17 -
- 17 -

מצבה לדוגמא מגרניט שחור

- 18 -
- 18 -

מצבה לדוגמא

- 19 -
- 19 -

מצבה גבוהה לדוגמא

- 20 -
- 20 -

עבודה לדוגמא

- 21 -
- 21 -

מצבה שחורה

- 22 -
- 22 -

מצבה שחורה לדוגמא

- 23 -
- 23 -

מצבה לדוגמא

- 24 -
- 24 -

מצבה מיוחדת מגרניט שחור

- 25 -
- 25 -

מצבה שחורה

- 26 -
- 26 -

מצבה מיוחדת מגרניט שחור

- 27 -
- 27 -

מצבה לדוגמא

- 28 -
- 28 -

עבודה לדוגמא מגרניט שחור

- 29 -
- 29 -

מצבה מיוחדת לדוגמא

- 30 -
- 30 -

מצבה מיוחדת משולבת גרניט סרדו וגרניט שחור

מצבות מגרניט שחור