- 1 -
- 1 -

מצבה מגרניט סרדו

- 2 -
- 2 -

דוגמא למצבה מגרניט

- 3 -
- 3 -

מצבה מגרניט סרדו

- 4 -
- 4 -

מצבה משולבת גרניט סרדו וגרניט שחור

- 5 -
- 5 -

מצבה משולבת עם מספר חומרים

- 6 -
- 6 -

מצבה עם בסיס מגרניט סרדו

- 7 -
- 7 -

דוגמצא למצבה משולבת

- 8 -
- 8 -

מצבה גבוהה מגרניט סרדו

- 9 -
- 9 -

דוגמא למצבה חצויה

- 10 -
- 10 -

דוגמצא למצבה משולבת

- 11 -
- 11 -

דוגמא למצבה

- 12 -
- 12 -

דוגמצא למצבה משולבת

- 13 -
- 13 -

דוגמא למצבה מגרניט סרדו וגרניט שחור

- 14 -
- 14 -

מצבה מגרניט סרדו

- 15 -
- 15 -

מצבה מגרניט סרדו

- 16 -
- 16 -

דוגמא למצבה משני סוגי גרניט

- 17 -
- 17 -

דוגמא למצבה משני סוגי גרניט

- 18 -
- 18 -

מצבה משני סוגי שיש

- 19 -
- 19 -

דוגמא למצבה משני סוגי שיש

- 20 -
- 20 -

דוגמא למצבה מגרניט סרדו

- 21 -
- 21 -

מצבה מגרניט סרדו

- 22 -
- 22 -

דוגמא למצבה

- 23 -
- 23 -

דוגמא למצבה גבוהה

- 24 -
- 24 -

מצבה משני סוגי גרניט

- 25 -
- 25 -

מצבה מגרניט סרדו

- 26 -
- 26 -

מצבה

- 27 -
- 27 -

דוגמא למצבה שהכנו

- 28 -
- 28 -

דוגמא למצבה

- 29 -
- 29 -

מצבה מגרניט

- 30 -
- 30 -

מצבה מגרניט סרדו

מצבות מגרניט סרדו